Działalność każdego lekarza oparta jest na wiedzy, umiejętnościach i doświadczeniu, zdobywanych przez wiele lat.

 

- Pracuję obecnie na stanowisku Adiunkta w Klinice Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

- W roku 2011 uzyskałem tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, temat habilitacji „Ocena różnych rodzajów mikrocięcia we współczesnej chirurgii zaćmy”.

- W roku 2011 - brałem udział jako przedstawiciel młodych polskich okulistów w obradach grupy doradczej przy European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS Focus Group), które odbyły się w Wiedniu.

- Jestem autorem lub współautorem 70 prac naukowych oraz 82 wystąpień na kongresach okulistycznych polskich i zagranicznych.

- W roku 2010 zostałem członkiem Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (PTO), obejmując funkcję sekretarza Zarządu Głównego PTO (www.pto.com.pl). Funkcję tą pełniłem przez dwie kadencje, do roku 2016  (www.pto.com.pl).

- W roku 2010 zostałem oddelegowany przez Polskie Towarzystwo Okulistyczne jako przedstawiciel polskich młodych okulistów do wzięcia udziału w obradach grupy doradczej przy European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS Focus Group), które odbyły się w Budapeszcie.

- Jestem współautorem (wraz z Prof.dr hab.n.med. Wojciechem Omuleckim) nowego modelu akrylowej zwijalnej soczewki przedniokomorowej (Acri.Lyc 15A, wykonanej przez niemiecką firmę Acritec/Zeiss), której badanie było podstawą pracy doktorskiej dr J.B., zakończonej obroną w dn. 06.05.2009, pod tytułem: „Zastosowanie zwijalnej soczewki przedniokomorowej w oczach bezsoczewkowych”.

- Jestem autorem książki „Zarys patogenezy retinopatii cukrzycowej” wydanej w roku 2007 przez wydawnictwo Oftal.

- Jestem głównym tłumaczem oraz współredaktorem polskiej edycji Atlasu Chorób Siatkówki, autorstwa A. Yanuzziego, który wydany został przez wydawnictwo Elsevier.

- W roku 2008 zdałem państwowy egzamin specjalizacyjny z okulistyki, uzyskując tytuł specjalisty chorób oczu.

- W roku 2006 obroniłem z wyróżnieniem pracę doktorską na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, uzyskując tytuł doktora nauk medycznych, temat rozprawy doktorskiej „Stężenia wybranych czynników w ciele szklistym i surowicy krwi obwodowej u chorych z proliferacyjną retinopatią cukrzycową, powstałą jako powikłanie cukrzycy typu 2”.

- 2005 - 2016 – prowadziłem (i nadal prowadzę) zajęcia z okulistyki ze studentami Anglojęzycznego Wydziału Lekarskiego UM w Łodzi.

- 2003 - 2005 oraz 2010 – miałem pod opieką studentów zagranicznych odbywających staż z okulistyki w ramach wymiany międzynarodowej z IFMSA (International Federation of Medical Students' Association)

- W latach 2002-2008 odbyłem staż specjalizacyjny z okulistyki, pracując w oddziale okulistycznym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr.1 im.N.Barlickiego w Łodzi.

- 1999 - 2001 - miałem Indywidualny Tok Studiów (tzn. rozszerzony o wybraną dziedzinę, którą w moim przypadku była okulistyka) w Klinice Chorób Oczu Akademii Medycznej w Łodzi

- 2015 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za osiągnięcia naukowe

- 2012 - Nagroda im. Prof. M. Stefanowskiego za najlepszą pracę habilitacyjną

- 2010 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za osiągnięcia naukowe

- 2001 - XXXIX Ogólnopolska Konferencja Studenckich Towarzystw Naukowych i Młodych Lekarzy w Łodzi, Wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Chorób Metabolicznych

- 2000 - V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów Medycyny i Młodych Lekarzy we Wrocławiu, III nagroda w sesji interdyscyplinarnej.

- 2000 - XXXVIII Ogólnopolska Konferencja Studenckiego Towarzystwa Naukowego w Łodzi, II nagroda w sesji prac klinicznych

- 1993 - II Nagroda w Ogólnopolskim Międzyszkolnym Konkursie Ekologicznym w Krakowie

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób oczu. Oprócz konsultacji w zakresie chorób oczu mam doswiadczenie w diagnostyce ultrasonograficznej (USG-B) oczu, wykonuję także badania OCT (Optyczna Koherentna Tomografia) przedniego odcinka oka oraz tylnego odcinka oka (siatkówki i nerwu wzrokowego).

Przeprowadzam zabiegi laserowe w zakresie przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej (YAG kapsulotomia, YAG irydotomia, PRP - panretinalne fotokoagulacje w cukrzycy itp.)

Ponadto, przeprowadzam różnego rodzaju specjalistyczne zabiegi mikrochirurgiczne oka, posiadam doświadczenie m.in. w wykonywaniu operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji (nowoczesną metodą ultradźwiękową przez małe cięcie około 2,2-2,4 mm), wykonuję też drobne zabiegi na powiekach i spojówce.

Mam doścwiadczenie we wszczepianiu róznego rodzaju sztucznych soczewek wewnątrzgałkowych: tylnokomorowych jednoogniskowych akrylowych i silikonowych, jedno i trzyczęściowych, a także soczewek torycznych, korygujących astygmatyzm.