Regularnie biorę aktywny udział w krajowych i zagranicznych szkoleniach i konferencjach okulistycznych, gdzie wielokrotnie przedstawiałem swoje prace naukowe. Regularna wymiana doświadczeń z lekarzami z innych krajów umożliwia mi ciągłe pogłębianie wiedzy i doskonalenie metod leczenia zgodnie z najnowszymi standardami światowymi.

 

Odbyłem szereg staży i szkoleń zagranicznych:

 

 • 2015 - szkolenie w zakresie podawania doszklistkowego leków anty-VEGF "Preceptorship Programme", pod kierunkiem Prof. Franka G. Holza, w Klinice Okulistycznej Uniwersytetu Medycznego w Bonn, Niemcy.

 • 2013 - szkolenie mikrochirurgiczne w zakresie chirurgii szklistkowo-siatkówkowej (witrektomii), w Lugano, Szwajcaria, zorganizowane przez ESASO (European School of Andvanced Studies in Ophthalmology).

 • 2012 - szkolenie mikrochirurgiczne EVRS w zakresie chirurgii szklistkowo-siatkówkowej (witrektomii), pod kierunkiem Prof. Klausa Lucke w Bremie (Niemcy)

 • 2011 - szkolenie mikrochirurgiczne w zakresie chirurgii szklistkowo-siatkówkowej (witrektomii) w Wiedniu (kurs pod kierunkiem Prof. Susanne Binder), Austria

 • 2011 - staż kliniczny w Hanusch Krankenhaus (u Prof. Olivera Findla) w Wiedniu (Austria) w ramach stypendium przyznanego przez European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS)

 • 2010 - szkolenie mikrochirurgiczne obejmujące techniki chirurgiczne stosowane przy implantacji przedniokomorowych soczewek wewnątrzgałkowych mocowanych do tęczówki (tzw. soczewki iris-claw), w Groningen, Holandia

 • 2007 - staż kliniczny w University Eye Clinic w Lubljanie, Słowenia, w ramach stypendium przyznanego przez European Board of Ophthalmology (EBO)

 • 2006 - szkolenie mikrochirurigczne w zakresie fakoemulsyfikacji zaćmy w Schruns, Austria

 • 2005 - staż kliniczny w zakresie okulistyki w Leicester University Hospital, Wielka Brytania

 • 2003 - staż kliniczny w zakresie okulistyki w Pembury Hospital, Wielka Brytania

 • 2001 - staż kliniczny w The Queen Elizabeth The Queen Mother Hospital w Margate, Wielka Brytania

 • 2000 - staż kliniczny w Kent & Sussex Hospital w Tunbridge Wells, Wielka Brytania

Jestem lub byłem związany z nastepującymi instytucjami polskimi i zagranicznymi (poprzez pracę, szkolenia, staże, stypendia):