Książki i monografie:

Wilczyński Michał, Omulecki Wojciech,

Zarys patogenezy retinopatii cukrzycowej,

Wydawnictwo Oftal, Warszawa 2007, ISBN 978-83-922010-1-4, stron 116.

 

W niniejszej monografii usystematyzowano najnowszą, dynamicznie rozwijającą się wiedzę na temat mechanizmów rozwoju retinopatii cukrzycowej.

Na podstawie najnowszych doniesień z piśmiennictwa światowego dotyczących tego niezwykle złożonego zagadnienia autorzy w zwięzły sposób przedstawiają szereg zjawisk, zarówno o charakterze lokalnym, wewnątrzgałkowym, jak i ogólnoustrojowym, leżących u podstaw tego schorzenia.

Omówiono także podłoże biochemiczne procesów patologicznych w cukrzycy, jak i towarzyszące jej zjawiska immunologiczne. Przedstawiono m.in. udział czynników wzrostu (w tym VEGF), rolę stanu zapalnego i wybranych cytokin, które są przyczyną powikłań okulistycznych cukrzycy i biorą udział w procesie angiogenezy powstałym na jej tle.

Publikacja stanowi kompendium współczesnej wiedzy z zakresu patogenezy retinopatii cukrzycowej, które może być pomocnym źródłem wiedzy zarówno dla okulistów, jak i diabetologów oraz dla lekarzy innych specjalności mających do czynienia z problemami chorych na cukrzycę.

 


Wilczyński Michał, Borucka Anna,

Powikłania okulistyczne cukrzycy (Program edukacyjny „Kompendium Okulistyki”),

Okulistyka, Zeszyt 3, wydawnictwo Oftal, Warszawa 2008.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska lekarzy okulistów oraz lekarzy specjalizujących się z zakresu okulistyki, powstał PROGRAM EDUKACYJNY „KOMPENDIUM OKULISTYKI”, przygotowany w celu pogłębiania wiedzy z zakresu zarówno podstawowych zagadnień okulistycznych, takich jak diagnostyka jaskry, leczenie przeciwbakteryjne, zwyrodnienie plamki związane z wiekiem i suche oko, jak i tematyki interdyscyplinarnej z zakresu objawów okulistycznych chorób ogólnych czy leczenia stanów zapalnych u dzieci, oraz realizacji programu samodoskonalenia zawodowego.

Rozwiązanie zadań testowych odnoszących się do tematyki danego numeru pozwoli na uzyskanie punktów edukacyjnych potwierdzonych odpowiednim zaświadczeniem.

 

 


Lawrence A. Yannuzzi, Atlas Chorób Siatkówki

Red.wyd.pol. Wojciech Omulecki, Michał Wilczyński

Tłumaczenie Michał Wilczyński, Iwona Laudańska-Olszewska

Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2012, wyd.1, 892 str., ISBN: 978-83-7609-702-2

 

Atlas ten powstał z udziałem kilku największych autorytetów w dziedzinie chorób siatkówki. Dzięki Wydawnictwu Medycznemu Elsevier Urban & Partner udostępniony został wspaniały podręcznik, bogato ilustrowany, zawierający dokładne opisy częstych oraz bardzo rzadkich jednostek chorobowych. Opisy te nie służą jedynie podaniu nazwy danej jednostki chorobowej, lecz stanowią omówienie jej dokładnej patogenezy, wczesnych i późnych stadiów procesu chorobowego; w opisach omówiono różne warianty fenotypowe pokazane na ilustracjach, a także zawarto szereg wskazówek diagnostycznych i terapeutycznych, które pozwolą na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy.

 

 


Wilczyński Michał, Loba Piotr, Loba Jerzy,

Retinopatia cukrzycowa - diagnostyka i leczenie (monografia),

2013, wyd. Cartis Group, VIS/2013/02

 

Monografia w zwięzły sposób przybliża problemy związane z disgnostyką i leczeniem retinopatii cukrzycowej.

 

 

 

 

 

 


Wilczyński Michał, Leczenie przeciwbakteryjne w chorobach narządu wzroku,

rozdział w książce: Leczenie przeciwbakteryjne, pod red. Adama Antczaka

Warszawa 2015, Medical Tribune, ISBN 9788364153327

 

Statystyki są jednoznaczne – zakażenia to czwarta przyczyna zgonów w krajach rozwiniętych i pierwsza w krajach biedy. Powszechny dostęp do antybiotyków i chemioterapeutyków przyczynił się do powstania szczepów opornych na wszystkie dostępne leki przeciwbakteryjne – to realne zagrożenie epidemiologiczne, równie wielkie jak inne problemy współczesnej medycyny: nowotwory i starość. Konferencje i szkolenia na temat zakażeń spotykają się z bardzo dużym zainteresowaniem, a setki pytań zadawanych wykładowcom dowodzą ogromnego głodu wiedzy na temat natury samych zakażeń i – przede wszystkim – sposobów ich leczenia. Przygotowując publikację o leczeniu przeciwbakteryjnym, podjęto próbę omówienia najczęstszych wątpliwości lekarzy praktyków, starając się dokonać ciekawego doboru zagadnień, ze szczególnym naciskiem na stronę praktyczną.

 

 

 

 


Film DVD - Okulistyka w POZ, I Kongres Akademii po Dyplomie

Warszawa 2015, Medical Tribune

Kierownik naukowy Kongresu: dr hab. med. Michał Wilczyński

Prezentowany komplet trzech płyt to relacja w formie filmu z I Kongresu ApD Okulistyka w POZ, który odbył się 10 października 2015 r. w Warszawie. Obejrzenie tego kompletu filmów daje doskonałą okazję powtórzenia i usystematyzowania zdobytej wiedzy wszystkim uczestnikom Kongresu, natomiast dla osób, które nie mogły uczestniczyć w tym spotkaniu, będzie to nieoceniona pomoc w pogłębieniu wiedzy.

Wykładowcy

dr hab. med. Michał Wilczyński

dr n. med. Piotr Loba

dr n. med. Iwona Laudańska-Olszewska

lek. Magdalena Kucharczyk-Pośpiech

Program

DVD 1- Sesja I Podstawy okulistyki

DVD 2-Sesja II Stany nagłe w okulistyce

DVD 3- Sesja III Częste problemy okulistyczne w POZ

 

 


Wilczyński Michał (pod red.), Okulistyka dla lekarzy POZ

współautorzy:Magdalena Kucharczyk-Pośpiech, Iwona Laudańska-Olszewska, Piotr Loba

Warszawa 2016, Medical Tribune, ISBN 987-83-64153-58-7

 

Jest to pierwsza pozycja na rynku wydawniczym w Polsce poświęcona problemom okulistycznym, z którymi może zetknąć się lekarz rodzinny. W niniejszej książce zwięźle opisano najważniejsze schorzenia narządu wzroku, ich diagnostykę i leczenie, kładąc nacisk na te aspekty, które mogą być szczególnie przydatne dla lekarzy rodzinnych.
Poszczególne rozdziały zostały przygotowane przez ekspertów – pracowników naukowych Kliniki Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz lekarzy okulistów mających wieloletnie doświadczenie i praktykę kliniczną.

 

 

 


 

Artykuły naukowe mojego autorstwa (i współautorstwa):

 • Duchowska Aleksandra, Omulecki Wojciech, Wilczyński Michał, Implant Ex-Press w leczeniu jaskry, Okulistyka po Dyplomie, 2018, 2, 42-45.

 • Ordon Agata Joanna, Kozakiewicz Marcin, Wilczynski Michal, Loba Piotr, The influence of concomitant medial wall fracture on the results of orbital floor reconstruction, Journal of Cranio-Maxillo-Facial Surgery, 2018, 46, 573-577.

 • Kazimierak Piotr, Zdzieszyński Marcin, Kiszewska-Szyszow Joanna, Klimczak Ewa, Wilczyński Michał, Korelacja między wynikami pomiarów RNFL przy użyciu GDx i automatycznej perymetrii statycznej w JPOK, Okulistyka po Dyplomie, 2018, 3, 20-24.

 • Jędrzejak Maria, Loba Piotr, Kucharczyk-Pospiech Magdalena, Spychała Monika, Topolska Irena, Wilczyński Michał, Evaluation of retinal microcirculation in diabetic patients using optical coherence tomography angiography, Klinika Oczna, 2018, 1, 16-22.

 • Spychała Monika, Kucharczyk Magdalena, Topolska Iryna, Jędrzejak Maria, Loba Piotr, Wilczyński Michał, Evaluation of macular and choroidal thickness in diabetic patients without diabetic retinopathy, Klinika Oczna, 2018, 1, 11-15.

 • Laudańska-Olszewska Iwona, Wilczyński Michał, Ostre, okresowe, przewlekłe, alergiczne, zakaźne zapalenie spojówek - kiedy potrzebna jest konsultacja okulisty? Medycyna po Dyplomie, 2017, 4(252), 67-72

 • Pośpiech-Żabierek Aleksandra, Topolska Irena, Wilczyński Michał, Zastosowanie soczewek multifokalnych jako rozwiązanie problemu starczowzroczności, Okulistyka po Dyplomie, 2017, 3, 24-26

 • Topolska-Śmiałowska Irena, Pośpiech-Żabierek Aleksandra, Wilczyński Michał, Wieloogniskowe soczewki wewnątrzgałkowe – przegląd piśmiennictwa, Okulistyka, 2017, 3, 11-14.

 • Pośpiech-Żabierek Aleksandra, Wilczyński Michał, Evaluation of central corneal thickness measurements using Anterior Segment Optical Coherence Tomography and specular microscope, Klinika Oczna, 2017, 3, 149-154.

 • Wilczyński Michał, Plastyka tęczówki z odtworzeniem źrenicy u pacjenta po urazie penetrującym, Okulistyka po Dyplomie, 2017, 06, 17-19

 • Topolska Irena, Jędrzejak Maria, Loba Piotr, Kucharczyk-Pośpiech Magdalena, Spychała Monika, Wilczyński Michał, Evaluation of optic disc microcirculation by optical coherence tomography angiography in patients with primary open angle glaucoma, Klin Oczna, 2017, 119, 203-207.

 • Wągrowska Maria, Wilczyński Michał, Omulecki Wojciech, Zastosowanie sztucznej tęczówki w leczeniu pourazowej aniridii - opis przypadku. Klinika Oczna, 2016, 1, 36-40

 • Okulistyka dla lekarzy POZ, książka pod red. Wilczyńskiego Michała, Medical Tribune, Warszawa 2016, ISBN 978-83-64153-58-7

 • Spychała Monika,Omulecki Wojciech, Wilczynski Michał, Ocena witrektomii pars plana u chorych na chorobę Bensona, Klinika Oczna, 2016, 118, 105-108.

 • Starus Michał, Omulecki Wojciech, Synder Aleksandra, Pałenga-Pydyn Dorota, Wilczyński Michał, Prospektywna ocena wyników fakoemulsyfikacji zaćmy z wszczepieniem wewnątrzgałkowej soczewki akomodacyjnej Crystalens. Klinika Oczna, 2016, 118, 220-225.

 • Wierzchowski Tomasz, Wilczyński Michał, Pałenga-Pydyn Dorota, Synder Aleksandra, Omulecki Wojciech, Intraoperative floppy iris syndrome – epidemiology and clinical assessment. Klinika Oczna, 2016, 118, 187-190.

 • Rajska Kinga, Loba Piotr, Wilczynski Michal, Broniarczyk-Loba Anna, Visual outcomes binocular vision and subjective accommodation after Crystalens HD accommodating intraocular lens implantation. Klinika Oczna, 2016, 118, 278-283.

 • Wilczyński Michał,Fakoemulsyfikacja z implantacją pierścienia torebkowego Morcher z powodu atonicznej źrenicy po iridencleisis – opis przypadku. Klinika Oczna, 2015, 117, 20-23.

 • Wągrowska Maria, Wilczyński Michał, Omulecki Wojciech, Operacja zaćmy pourazowej wiele lat po urazie - opis przypadku. Okulistyka po Dyplomie, 2015, 3(25), 38-42

 • Pośpiech-Żabierek Aleksandra, Wilczyński Michał, AMD i zaćma - specyfika leczenia, wyzwania w prowadzeniu pacjenta, Okulistyka po Dyplomie, 2015, 4(26), 5-9.

 • Loba Piotr, Rajska Kinga, Olczak Justyna,Wilczynski Michal, Omulecki Wojciech, Broniarczyk-Loba Anna, The influence of prolonged interoperative period on binocular vision after bilateral cataract extraction with intraocular lens implantation. Eur J Ophthalmol, 2015, 25 (4): 315-319

 • Wilczyński Michał, Leczenie przeciwbakteryjne w chorobach narządu wzroku, Okulistyka po Dyplomie, 2015, 5(7), 34-43.

 • Wilczyński Michał, Leczenie przeciwbakteryjne w chorobach narządu wzroku (rozdział, w: Leczenie przeciwbakteryjne, pod red Adama Antczaka), wyd. Medical Tribune, 2015, s.164-183, ISBN 978-83-64153-32-7

 • Wilczynski Michal, Pospiech-Zabierek Aleksandra, Evaluation of white-to-white distance and anterior chamber depth measurements using IOL Master, SL-OCT and digital photographs in phakic eyes. Klinika Oczna, 2015, 3, 153-159.

 • Wilczyński Michał, Loba Piotr, Fakoemulsyfikacja z pupilloplastyką u chorej na zaćmę wrodzoną z towarzyszącą jej szczeliną tęczówki - opis przypadku, Klinika Oczna, 2015, 4(118), 264-266.

 • Wilczyński Michał, Supady Ewa, Wierzchowski Tomasz, Zdzieszyński Marcin, Omulecki Wojciech. The effect of corneal tunnel length in patients after standard phacoemulsification through a 2.75 mm incision on surgically induced astigmatism, corneal thickness and endothelial cell density. Klinika Oczna, 2015, 4(118), 236-242.

 • Wilczynski Michał, Wilczyńska Olena, Omulecki Wojciech, Bilateral endogenous fungal endophthalmitis – a case report. International Ophthalmology, 2014, 34, 321–325

 • Owidzka Marta, Wilczynski Michal, Omulecki Wojciech, Evaluation of contrast sensitivity measurements after retrobulbar optic neuritis in Multiple Sclerosis, Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol, 2014, DOI 10.1007/s00417-014-2590-x

 • Wilczyński Michał, Zastosowanie badań ultrasonograficznych w urazach oczu, Okulistyka po Dyplomie, 2014, 1(17), 36-48.

 • Orczykowska Maja, Owidzka Marta, Synder Aleksandra, Wilczyński Michał, Omulecki Wojciech, Comparative analysis of early distance visual acuity in patients after coaxial phacoemulsification through the micro-incision (1.8 mm) and after standard phacoemulsification through the small incision (2.75 mm), Klinika Oczna, 2014, 116 (1), 7-10.

 • Wilczyński Michał, Omulecki Wojciech, Jaskra fakomorficzna - opis przypadku. Okulistyka po Dyplomie, 2014, 3(19), 35-40.

 • Wilczyński Michał, Phacoemulsification with Malyugin ring in an eye with persistent pupillary membrane - case report. Klinika Oczna, 2014, 116, 111-114.

 • Wilczyński Michał, Omulecki Wojciech, Penetrujący uraz rogówki - opis przypadku. Okulistyka po Dyplomie, 2014, 4, 26-29

 • Orski Michał, Synder Aleksandra, Pałenga-Pydyn Dorota, Omulecki Wojciech, Wilczyński Michał, The effect of the selected factors on corneal endothelial cell loss following phacoemulsification. Klinika Oczna, 2014, 116, 94-99.

 • Wilczynski Michal, Wierzchowski Tomasz, Synder Aleksandra, Omulecki Wojciech, Results of phacoemulsification with Malugin ring in comparison with manual iris dilation with hooks in eyes with narrow pupil. Eur J Ophthalmol 2013; 23(2): 196 - 201

 • Pośpiech-Żabierek Aleksandra, Kucharczyk Magdalena, Omulecki Wojciech, Wilczyński Michał, Ocena leczenia urazów tępych gałki ocznej. Okulistyka, 2014, 3, 64-67.

 • Wągrowska Maria, Wilczyński Michał, Penetrujący uraz rąbka rogówki z drewnianym ciałem obcym wewnątrzgałkowym - opis przypadku. Okulistyka po Dyplomie, 2014, 5, 13-18.

 • Wilczynski Michal, Kucharczyk Magdalena, Filatow Serhiy, High altitude retinopathy - case report. Klinika Oczna, 2014, 116, 180-183

 • Kucharczyk Magdalena, Wilczyński Michał, Najczęstsze błędy w diagnostyce trudnych objawów okulistycznych, Okulistyka po Dyplomie, 2014, 6, 5-8.

 • Ługowska Marta, Starus Michał, Synder Aleksandra, Omulecki Wojciech, Wilczyński Michał, Ocena jakości życia pacjentów po fakoemulsyfikacji z wszczepieniem akomodacyjnej soczewki wewnątrzgałkowej. Klinika Oczna, 2014, 116(4), 248-254

 • Orczykowska Maria, Omulecki Wojciech, Wilczyński Michał, Operacja zaćmy u pacjenta z rogówką olbrzymią – opis przypadku. Klinika Oczna, 2013, 115 (1), 53-56

 • Wilczyński Michał, Operacje zaćmy z mikrocięcia rogówki - aktualny stan wiedzy. Klinika Oczna, 2013, 115(3), 242-247.

 • Wilczyński Michał, Owidzka Marta, Leczenie pourazowych uszkodzeń tęczówki. Klinika Oczna, 2013, 115(3), 248-252

 • Wilczyński Michał, Kucharczyk Magdalena, Phacoemulsification with Malyugin ring in an eye with iridoschisis, narrow pupil, anterior and posterior synechiae - case report. Eur J Ophthalmol, 2013, 23 (6): 909-912

 • Wilczyński Michał, Loba Piotr, Loba Jerzy, Retinopatia cukrzycowa - diagnostyka i leczenie (Monografia), 2013, Cartis Group, VIS/2013/02.

 • Wilczyński Michał, Badania okulistyczne, Dbam o Zdrowie, 2013, 1, 42-43.

 • Wilczyński Michał, Patogeneza retinopatii cukrzycowej, Okulistyka, 2012, wyd spec., 7-11

 • Wilczyński Michał, Wilczyńska Olena, Severe acute bilateral alcohol-induced toxic optic neuropathy - case report. Klinika Oczna, 2012, 3, 208-212.

 • Supady Ewa, Wierzchowski Tomasz, Loba Piotr, Synder Aleksandra, Omulecki Wojciech, Michał Wilczyński: Ocena koaksjalnej fakoemulsyfikacji zaćmy przez mikrocięcie 1,8 mm (C-MICS), Okulistyka, 2012, 3, 44-47.

 • Wilczyński Michał, Omulecki Wojciech, Zastosowanie różnego rodzaju retraktorów tęczówkowych. Klinika Oczna, 2012, 4, 321-323

 • Wilczynski Michal, Supady Ewa, Loba Piotr, Synder Aleksandra, Omulecki Wojciech: Results of coaxial phacoemulsification through 1.8mm microincision in hard cataracts. Ophthalmic Surgery Lasers Imaging, 2011, 42, 125-131.

 • Wilczynski Michal, Supady Ewa, Loba Piotr, Synder Aleksandra, Palenga-Pydyn Dorota, Omulecki Wojciech: Evaluation of surgically induced astigmatism after coaxial phacoemulsification through 1.8mm microincision and after standard phacoemulsification through 2.75mm incision. Klinika Oczna, 2011,113 (10-12), 314-320.

 • Omulecki Wojciech, Bartela Joanna, Synder Aleksandra, Pałenga-Pydyn Dorota, Wilczyński Michał, Results of implantation of a novel type foldable anterior chamber lens - a preliminary report. Klinika Oczna, 2011, 113, 216-222.

 • Kujawa-Hadryś Monika, Wilczyński Michał, Znaczenie badania grubości włókien nerwowych siatkówki w różnych schorzeniach narzadu wzroku, Okulistyka, 2011, 3, 69-74.

 • Wilczyński Michał, Postępowanie u chorych z ciałem obcym wewnątrzgałkowym. Okulistyka, 2010, 4, 23-28.

 • Omulecki Wojciech, Bartela Joanna, Synder Aleksandra, Pałenga-Pydyn Dorota, Wilczyński Michał, Results of implantation of a novel type foldable anterior chamber lens - a preliminary report. Klinika Oczna, 2011, 113, 216-222.

 • Wilczyńska Olena, Wilczyński Michał, Omulecki Wojciech, Niezborność indukowana chirurgicznie po bimanualnej fakoemulsyfikacji przez mikrocięcie oraz po standardowej fakoemulsyfikacji zaćmy, Klinika Oczna,2010, 4-6, 115-119

 • Wilczyński Michał , Wilczyńska Olena, Metoda wektorowa astygmatyzmu indukowanego chirurgicznie (SIA) – omówienie z przykładami, Kontaktologia i Optyka Okulistyczna, 2010, 3, 41-44.

 • Biesiadzka Marta, Wilczyński Michał, Leczenie zachowawcze niezborności - współczesne możliwości korekcji. Kontaktologia i Optyka Okulistyczna, 2010, 3, 10-14.

 • Bilińska Ewa, Omulecka Maja, Wilczyński Michał, Współczesne możliwości leczenia operacyjnego astygmatyzmu. Kontaktologia i Optyka Okulistyczna, 2010, 3, 23-31.

 • Kucharczyk Magdalena, Wilczyński Michał, Nowe możliwości zastosowania terapii antyangiogennej w chorobach narządu wzroku. Okulistyka, 2010, 3, 89-97.

 • Wilczynski Michal, Bartela Joanna, Synder Aleksandra, Omulecki Wojciech, Comparison of internal anterior chamber diameter measured with ultrabiomicroscopy with white-to-white distance measured using digital photography in aphakic eyes. European Journal of Ophthalmology, 2010, 20(1), 76-82.

 • Wilczyńska Olena, Wilczyński Michał, Ewolucja cięcia operacyjnego w chirurgii zaćmy. Okulistyka, 2009, 4, 62-67.

 • Supady Ewa, Wilczynski Michal, Loba Piotr, Synder Aleksandra, Wierzchowski Tomasz, Pałenga-Pydyn Dorota, Omulecki Wojciech: Ocena wczesnej pooperacyjnej nieskorygowanej ostrości wzroku po operacji zaćmy metodą koaksjalnej fakoemulsyfikacji przez mikrocięcie (C-MICS) z wszczepieniem soczewki wewnątrzgałkowej. Okulistyka, 2009, 4, 68-71.

 • Wilczyński Michał, Zastosowanie surowicy autologicznej w leczeniu chorób powierzchni oka, Klinika Oczna, 2009, 10-12, 363-368.

 • Wilczyńska Olena, Wilczyński Michał, Metody obliczania niezborności indukowanej chirurgicznie, Klinika Oczna, 2009, 7-9, 249-252.

 • Biesiadzka Marta, Wilczyński Michał, Nowoczesne modele soczewek wewnątrzgałkowych. Okulistyka, 2009, 2, 126-133.

 • Waszczyk Maja, Wilczyński Michał, Chirurgiczne metody leczenia starczowzroczności, Okulistyka, 2009, 2, 134-139.

 • Wilczynski Michal, Supady Ewa, Loba Piotr, Synder Aleksandra, Palenga-Pydyn Dorota, Omulecki Wojciech: Comparison of surgically induced astigmatism after coaxial phacoemulsification through 1.8mm microincision and bimanual phacoemulsification through 1.7mm microincision. Journal of Cataract and Refractive Surgery, 2009, 35(9), 1563-1569.

 • Wilczynski Michal, Supady Ewa, Loba Piotr, Synder Aleksandra, Palenga-Pydyn Dorota, Omulecki Wojciech: Comparison of early corneal endothelial cell loss after coaxial phacoemulsification through 1.8mm microincision and bimanual phacoemulsification through 1.7mm microincision. Journal of Cataract and Refractive Surgery, 2009, 35(9), 1570-1574.

 • Wilczyński Michał, Wilczyńska Olena, Omulecki Wojciech, Synder Aleksandra, Incidence and functional outcome of phacoemulsification complicated by posterior capsular rupture. Klinika Oczna, 2009, 1, 26-29.

 • Wilczyński Michał, Wilczyńska Olena, Omulecki Wojciech, Analysis of causes of intraocular lens explantation in the material of Department of Ophthalmology, Medical University of Łódź. Klinika Oczna, 2009, 1, 21-25.

 • Wilczyński Michal, Supady Ewa, Loba Piotr, Synder Aleksandra, Pałenga-Pydyn Dorota, Omulecki Wojciech, Ocena wyników operacji zaćmy metodą koaksjalnej fakoemulsyfikacji przez mikrocięcie (C-MICS) z wszczepieniem soczewki wewnątrzgałkowej. Okulistyka, 2008, 4, 9-13.

 • Wilczyński Michał, Waszczyk Maja, Ocena wyników leczenia urazów drążących gałki ocznej, Okulistyka, 2008, 3, 46-50.

 • Wilczyński Michał, Borucka Anna, Powikłania okulistyczne cukrzycy (Program edukacyjny „Kompendium Okulistyki”), Okulistyka, 2008, Zeszyt 3, wyd.Oftal, Warszawa, stron 34.

 • Wilczyńska Olena, Wilczyński Michał, Bilińska Ewa, Synder Aleksandra, Omulecki Wojciech, Surgically induced astigmatism after phacoemulsification through different incisions, Polish Journal of Environmental Studies, 2008 , 17, 1A, 190-196.

 • Wilczynski Michal, Lewkowicz Przemyslaw, Glowacka Ewa, Omulecki Wojciech. Evaluation of VEGF, IL-6 and IL-8 in the vitreous of patients with proliferative diabetic retinopathy - a preliminary report. Polish Journal of Environmental Studies, 2008, 17, 1A, 151-157.

 • Wilczyński Michał, Zastosowanie Luteiny w profilaktyce chorób oczu, Świat Medycyny i Farmacji, 2008,3 (87), 36-42.

 • Wilczyński Michał, Bartela Joanna, Konarska Sylwia, Omulecki Wojciech: Ocena ostrości wzroku, poczucia kontrastu i aberracji sferycznych w oczach pseudofakijnych z asferyczną soczewką wewnątrzgałkową. Klinika Oczna, 2008, 110, 1-3, 22-27

 • Wilczyński Michał, Czy proliferacyjna retinopatia cukrzycowa jest chorobą zapalną? Okulistyka, 2007, 3, 91-96.

 • Wilczyński Michał, Udział cytokin prozapalnych w rozwoju proliferacyjnej retinopatii cukrzycowej. Diabetologia Polska, 2007.

 • Monografia: Wilczyński Michał, Omulecki Wojciech, Zarys patogenezy retinopatii cukrzycowej, Wyd.Oftal, Warszawa 2007, ISBN 978-83-922010-1-4, stron 116.

 • Wilczyński Michał, Aktualny stan wiedzy o stosowaniu karotenoidów: luteiny, zeaksantyny, beta karotenu i astaksantyny oraz antocyjanów w profilaktyce zwyrodnienia plamki żółtej, zaburzeniach widzenia o zmierzchu, oraz o ich wpływie na przebieg schorzeń ogólnoustrojowych. Świat Medycyny i Farmacji, 2007, 1(75), 36-43.

 • Wilczyński Michał, Bartela Joanna, Zastosowanie asferycznych soczewek wewnątrzgałkowych, Magazyn Lekarza Okulisty, 2007, 1, 36-41.

 • Wilczyński Michał, Suprunowicz Irena, Zastosowanie trójwymiarowej ultrasonografii w okulistyce. Klinika Oczna, 2007, 1-3, 89-93.

 • Wilczyński Michał, Drobniewski Igor, Synder Aleksandra, Omulecki Wojciech, Evaluation of corneal endothelial cell loss in bimanual microincision cataract surgery in comparison with standard phacoemulsification. European Journal of Ophthalmology, 2006, 16, 798 – 803.

 • Wilczyńska Olena, Wilczyński Michał, Omulecka Maria, Synder Aleksandra, Omulecki Wojciech, The role of early uncorrected visual acuity in evaluation of visual outcomes after modern cataract surgery. Polish Journal of Environmental Studies, 2006, 15 (3b), 49-53.

 • Wilczyński Michał, Wilczyńska Olena, Omulecki Wojciech, Evaluation of results of the intraocular lens implantation to the ciliary sulcus during phacoemulsification complicated by posterior capsular rupture. Polish Journal of Environmental Studies, 2006, 15 (3b), 98-101.

 • Wilczyński Michał, Omulecki Wojciech, Wilczyńska Olena, Wyniki łączonych zabiegów fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki wewnątrzgałkowej oraz witrektomii przez pars plana w leczeniu współistniejącej zaćmy oraz zaawansowanej proliferacyjnej retinopatii cukrzycowej. Okulistyka, 2006, 1, 58-62.

 • Synder Aleksandra, Omulecki Wojciech, Wilczyński Michał, Wilczyńska Olena, Wyniki operacji zaćmy metodą bimanualnej fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki wewnątrzgałkowej przez mikrocięcie. Klinika Oczna, 2006, 108 (1-3), 20-23

 • Wilczyński Michał, Dzięgielewski Krzysztof, Wyniki fotokoagulacji laserowej u chorych z retinopatią cukrzycową powstałą na tle cukrzycy typu II. Klinika Oczna, 2006, 108 (1-3), 66-69.

 • Omulecki Wojciech, Wilczyński Michał, Gerkowicz Marek, Management of Bilateral Ectopia Lentis et Pupillae Syndrome, Ophthalmic Surg Lasers Imaging, 2006, 37 (1), 68-71

 • Wilczyński Michał, Dzięgielewski Krzysztof, Ocena stanu narządu wzroku u chorych z cukrzycą typu II. Klinika Oczna, 2005, 107, 672-674.

 • Wilczyński Michał, Czynniki angiogenne w patogenezie neowaskularyzacji w retinopatii cukrzycowej. Diabetologia Polska, 2005, 12, 286-297

 • Wilczyński Michał, Rola czynnika wzrostu śródbłonka naczyń (VEGF) w indukowaniu angiogenezy w retinopatii cukrzycowej. Diabetologia Polska, 2005, 12, 298-309.

 • Wilczyński Michał, Pikulski Zbigniew, Dzięgielewski Krzysztof, Omulecki Wojciech, Ocena wyników zabiegów witrektomii przez pars plana z jednoczesnym usunięciem zaćmy, Klinika Oczna, 2005, 107 (4-6), 252-255.

 • Wilczyński Michał, Zastosowanie luteiny, zeaksantyny i beta karotenu w profilaktyce zwyrodnienia plamki żółtej, zaburzeniach widzenia o zmierzchu, oraz ich wpływ na przebieg schorzeń ogólnoustrojowych, Świat Medycyny i Farmacji, 2005, 3 (63), 48-53.

 • Latecka-Krajewska Beata, Wilczyński Michał, Grymin Hanna, Wilczyńska Olena, Synder Aleksandra, Omulecki Wojciech, Ocena powikłań śródoperacyjnych i wczesnych powikłań pooperacyjnych fakoemulsyfikacji zaćmy-badanie 1000 przypadków, Okulistyka, 2004, 3 (II), 11-14.

 • Wilczyńska Olena, Wilczyński Michał, Omulecki Wojciech, Niezborność – objawy, diagnostyka oraz możliwości korekcji, Magazyn Lekarza Rodzinnego, 2004, 9 (8), 4-9.

 • Omulecki Wojciech, Wilczyński Michał, Minimising the incision in cataract surgery - a continuous challenge, Okulistyka, 2004, 3, 38 – 43.

 • Wilczyński Michał, Omulecki Wojciech, Operacja jednoczesnego usunięcia zaćmy i witrektomii przez część płaską ciała rzęskowego, Magazyn Okulistyczny, 2004, 3, 26-30.

 • Wilczyński Michał, Omulecki Wojciech, Analiza przyczyn zabiegów usunięcia gałki ocznej wykonanych w Klinice Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Klinika Oczna, 2004, 106 (3), 303-307

 • Wilczyński Michał, Omulecki Wojciech, Współczesne poglądy na patogenezę i leczenie makulopatii cukrzycowej, Diabetologia Polska, 2003, 10, 332-337

 • Wilczyński Michał, Wilczyńska Olena, Omulecki Wojciech, Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem – patogeneza oraz współczesne możliwości diagnostyki i leczenia, Magazyn Medyczny – Okulistyka I, 2003 (2), 103, 3-12