Poniżej podana jest lista wystąpień i prezentacji prac naukowych mojego autorstwa (i współautorstwa):

 

 • Kucharczyk-Pośpiech Magdalena, Wilczyński Michal, Omulecki Wojciech, Porównanie utraty komórek śródbłonka rogówki po bimanualnej fakoemulsyfikacji przez mikrocięcie o szerokości 1.4mm oraz koaksjalnej fakoemulsyfikacji zaćmy przez mikrocięcie o szerokości 1.8mm, XLVIII Zjazd Okulistów Polsich, Kraków, 8-10 czerwca 2017.

 • Topolska Irena, Pośpiech-Żabierek Aleksandra, Wilczyński Michał, Porówianie poczucia kontrastu u pacjentów po fakoemuslyfikacji zaćmy z wszczepieniem soczewki wieloogniskowej Tecnis Symfony i Human Optics Diff-aA, XLVIII Zjazd Okulistów Polsich, Kraków, 8-10 czerwca 2017.

 • Pośpiech-Żabierek Aleksandra, Topolsa Irena, Wilczynski Michał, Loba Piotr,Porównanie wybranych parametrów widzenia obuocznego przed i po fakoemulsyfikacji zaćmy z obustronnym wszczepieniem soczewek multifokalnych Difractiva Diff-aA oraz Tecnis Symfony. XLVIII Zjazd Okulistów Polsich, Kraków, 8-10 czerwca 2017.

 • Kamińska Dorota, Sapiński Tomasz, Kucharczyk-Pośpiech Magdalena, Wilczyński Michał, Wykorzystanie wirtualnej rzeczywostości w badaniu ostrości wzroku, Warsztaty Doktoranckie WD 2016, Lublin, 11–13 Czerwca 2016.

 • Duchowska Aleksandra, Kucharczyk-Pośpiech Magdalena, Wilczyński Michał, Zastosowanie implantów Ex-press w leczeniu jaskry, XLVII Zjazd Okulistów Polskich, Wrocław, 16-18 czerwca 2016.

 • Topolska Irena, Jędrzejak Maria, Spychała Monika, Kucharczyk Magdalena, Loba Piotr, Wilczyński Michał, Ocena unaczynienia tarczy nerwu wzrokowego w jaskrze za pomocą angiografii OCT, XLVII Zjazd Okulistów Polskich, Wrocław, 16-18 czerwca 2016.

 • Jędrzejak Maria, Spychałą Monika, Kucharczyk-Pośpiech Magdalena, Topolska Irena, Loba Piotr, Wilczyński Michał, Ocena grubości siatkówki i naczyniówki w plamce u pacjentów z cukrzycą, XLVII Zjazd Okulistów Polskich, Wrocław, 16-18 czerwca 2016.

 • Wilczyński Michał, Retinopatia cukrzycowa, XLVII Zjazd Okulistów Polskich, Wrocław, 16-18 czerwca 2016.

 • Pośpiech-Żabierek Aleksandra, Wilczyński Michał, Porównanie centralnej grubości rogówki za pomocą mikroskopii lustrzanej z pomiarem wykonanym za pomocą optycznej koherentnej tomografii przedniego odcinka oka, XLVII Zjazd Okulistów Polskich, Wrocław, 16-18 czerwca 2016.

 • Kucharczyk-Pospiech M, Wilczynski M, Omulecki W, Comparison of surgically-induced astigmatism after bimanual phacoemulsification through 1.4 mm microincision and coaxial phacoemulsification through 1.8 mm microincision, XXXIV Congres of the ESCRS, Copenhagen, Denmark, September 2016.

 • Spychała Monika, Wilczyński Michał, Omulecki Wojciech, Ocena wyników witrektomii przez pars plana u pacjentów z chorobą Bensona, XLVI Zjazd Okulistów Polskich, Poznań, 18-20 czerwca 2015.

 • Maria Wągrowska, Piotr Loba, Monika Spychała, Magdalena Kucharczyk, Iryna Topolska, Michał Wilczyński, Zastosowanie angiografii OCT u chorych z cukrzycą, XLVI Zjazd Okulistów Polskich, Poznań, 18-20 czerwca 2015.

 • Kucharczyk Magdalena, Jurowski Piotr, Kubisiak Wiktoria, Chwiałkowska-Karam Monika, Wilczyński Michał, Jabłońska - Seidel Katarzyna, Konarska Sylwia, Omulecki Wojciech, Porównanie skuteczności działania leków steroidowych z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi w postępowaniu po fakoemulsyfikacji zaćmy – 3 miesięczne badanie obserwacyjne, XLVI Zjazd Okulistów Polskich, Poznań, 18-20 czerwca 2015.

 • Kucharczyk M., Jurowski P., Kubisiak W., Chwialkowska-Karam M., Wilczynski M., Konarska S., Omulecki W. Comparison of efficacy of steroidal and non-steroidal anti-inflammatory drugs after phacoemulsification: 3 month follow-up, XXXIII Congress of the ESCRS, Barcelona, Hiszpania, 5-9 września 2015.

  p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }
 • Wojciech Omulecki, Magdalena Kucharczyk, Aleksandra Synder, Michal Wilczynski, Phacoemulsification with the IOL Implantation Through an Incision 1.8 or 1.4 mm wide, World Ophthalmology Congress, Tokyo, Japan, 2014.
 • Wilczynski Michal, Pośpiech-Żabierek Aleksandra. Ocena pomiarów “white-to-white” oraz głębokości przedniej komory przy pomocy aparatu IOL Master, Sl-OCT oraz cyfrowych fotografii w oczach soczewkowych. XLV Zjazd Okulistów Polskich, Łódź, 5-7 czerwca 2014.

 • Magdalena Kucharczyk, Piotr Jurowski, Wiktoria Kubisiak, Monika Chwiałkowski-Karam, Michał Wilczyński, Katarzyna Jabłońska - Seidel, Sylwia Konarska, Wojciech Omulecki. Porównanie skuteczności działania leków steroidowych z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi w postępowaniu po fakoemulsyfikacji zaćmy. XLV Zjazd Okulistów Polskich, Łódź, 5-7 czerwca 2014.

 • Justyna Tokarczyk, Piotr Loba, Michał Wilczyński, Ewa Ignaciuk, Piotr Jamrozik, Wojciech Omulecki. Epidemiologia zaćmy na przykładzie pacjentów leczonych w Klinice Chorób Oczu UMŁ w latach 2003 i 2013. XLV Zjazd Okulistów Polskich, Łódź, 5-7 czerwca 2014.

 • Loba Piotr, Rajska Kinga, Olczak Justyna, Wilczynski Michal, Omulecki Wojciech, Broniarczyk-Loba Anna, The influence of prolonged interoperative period on binocular vision after bilateral cataract extraction with intraocular lens implantation, XXXII Congress of the ESCRS, Londyn, 13-17 września 2014.

 • Wilczynski Michal, Pospiech-Zabierek Aleksandra, Evaluation of white-to-white distance and anterior chamber depth measurements using IOLMaster, Sl-OCT and digital photographs in phakic eyes, XXXII Congress of the ESCRS, Londyn, 13-17 września 2014.

 • Wilczyński Michał, Kucharczyk Magdalena, Fakoemulsyfikacja z zastosowaniem pierścienia Malyugina w oku z rozwarstwieniem tęczówki, wąską źrenicą oraz zrostami przednimi i tylnymi - opis przypadku. XLIV Zjazd Okulistów Polskich, Warszawa, 13-15 czerwca 2013

 • Wilczyński Michał, Marta Owidzka, Wojciech Omulecki, Leczenie uszkodzeń tęczówki. XLIV Zjazd Okulistów Polskich, Warszawa, 13-15 czerwca 2013

 • Aleksandra Pośpiech, Magdalena Kucharczyk, Wojciech Omulecki, Michał Wilczyński. Ocena leczenia urazów tępych gałki ocznej. XLIV Zjazd Okulistów Polskich, Warszawa, 13-15 czerwca 2013

 • Wierzchowski Tomasz, Wilczyński Michał, Pałenga-Pydyn Dorota, Synder Aleksandra, Omulecki W. Zespół śródoperacyjnej wiotkiej tęczówki (IFIS) - ocena epidemiologiczno - kliniczna. XLIV Zjazd Okulistów Polskich, Warszawa, 13-15 czerwca 2013

 • Wierzchowski Tomasz, Wilczyński Michał, Synder Aleksandra, Omulecki Wojciech. Intraoperative floppy iris syndrome(IFIS)-epidemiology and clinical assessment. XXXI Congress of the ESCRS, Amsterdam, Holandia, 5-9 października 2013

 • Michal Wilczynski, Magdalena Kucharczyk, Phacoemulsification with Malyugin ring in an eye with iridoschisis, narrow pupil, anterior and posterior synechiae - case report. XXXI Congress of the ESCRS, Amsterdam, Holandia, 5-9 października 2013

 • Michal Wilczynski, Olena Wilczynska, Wojciech Omulecki, Bilateral endogenous fungal endophthalmitis – case report. XXXI Congress of the ESCRS, Amsterdam, Holandia, 5-9 października 2013

 • Wilczynski Michal, Lugowska Marta, Starus Michal, Synder Aleksandra, Omulecki Wojciech, Evaluation of quality of life after phacoemulsification with implantation of an accommodating intraocular lens. 17th ESCRS Winter Meeting, Warszawa, 15-17 luty 2013.

 • Rajska K., Loba P, Olczak J, Wilczyński M, Omulecki W, Broniarczyk Loba A. The influence of sensory deprivation on binocular vision after bilateral cataract extraction with intraocular lens implantation. 17th ESCRS Winter Meeting, Warszawa, 15-17 luty 2013.

 • Wilczyński M. Fakoemulsyfikacja z zastosowaniem pierścienia Malyugina w oku z przetrwałą błoną źreniczną. VIII Łódzkie Forum Okulistyczne, 11-12 maja 2012.

 • Supady E, Wilczyński M, Wierzchowski T, Zdzieszyński M, Omulecki W. The influence of corneal tunnel length on corneal thickness and surgically induced astigmatism after standard phacoemulsification through 2,75mm incision. XXX Congress of the ESCRS, Mediolan, Włochy, 8-12 września 2012.

 • Wilczyński M, Phacoemulsification with Malyugin ring in an eye with persistent pupillary membrane - case report. XXX Congress of the ESCRS, Mediolan, Włochy, 8-12 września 2012.

 • Wilczyński M, Wierzchowski T, Synder A, Omulecki W, Results of phacoemulsification with Malyugin ring in comparison with manual iris stretching with hooks in eyes with narrow pupil. XXX Congress of the ESCRS, Mediolan, Włochy, 8-12 września 2012.

 • Wilczynski M, Wierzchowski T, Synder A, Omulecki W, Zastosowanie Pierścienia Malyugina przy fakoemulsyfikacji zaćmy w oczach z wąską źrenicą, II Międzynarodowe Forum Chirurgii Okulistycznej, Katowice, 13-14 kwietnia 2012

 • Wilczyński M, Supady E, Wierzchowski T, Zdzieszyński M. Wpływ długości tunelu rogówkowego na grubość rogówki oraz astygmatyzm indukowany chirurgicznie po fakoemulsyfikacji zaćmy przez cięcie o szerokości 2,75 mm. X Międzynarodowe Sympozjum Sekcji Chirurgii Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej PTO, Łódź, 29 wrzesień - 1 październik 2011.

 • Supady E., Orski M., Wilczynski M., Synder A., Pałenga-Pydyn D., Omulecki W. Wpływ różnyh czynników na ubytek ilości komórek śródbłonka rogówki u pacjentów poddanych operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji. X Międzynarodowe Sympozjum Sekcji Chirurgii Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej PTO, Łódź, 29 wrzesień - 1 październik 2011.

 • Omulecki W., Orczykowska M., Biesiadzka M., Synder A., Wilczynski M. Wczesna nieskorygowana ostrość wzroku po koaksjalnej fakoemulsyfikacji zaćmy przez mikrocięcie z wszczepieniem soczewki wewnątrzgałkowej. X Międzynarodowe Sympozjum Sekcji Chirurgii Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej PTO, Łódź, 29 wrzesień - 1 październik 2011.

 • Zdzieszyński M, Wierzchowski T, Supady E, Wilczyński M. Ocena zmian anatomicznych przedniego odcinka oka po fakoemulsyfikacji zaćmy. X Międzynarodowe Sympozjum Sekcji Chirurgii Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej PTO, Łódź, 29 wrzesień - 1 październik 2011.

 • Starus M., Wilczynski M., Palenga-Pydyn D., Synder A., Omulecki W. Ocena wyników operacyjnego leczenia zaćmy z wykorzystaniem wewnątrzgałkowych soczewek akomodacyjnych (IOL) Crystalens HD. X Międzynarodowe Sympozjum Sekcji Chirurgii Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej PTO, Łódź, 29 wrzesień - 1 październik 2011.

 • Omulecki W., Orczykowska M., Biesiadzka M., Synder A., Wilczynski M. Early uncorrected visual acuity after coaxial microincision cataract phacoemulsification with intraocular lens implantation. XXIX Congress of the ESCRS, Wiedeń, Austria, 17-21 września 2011.

 • Starus M., Wilczynski M., Palenga-Pydyn D., Synder A., Omulecki W. Visual outcomes and axial lens shift achieved with a single optic accommodative Crystalens HD intraocular lens. XXIX Congress of the ESCRS, Wiedeń, Austria, 17-21 września 2011.

 • Wilczynski M., Supady E., Synder A., Omulecki W. Comparison of cataract surgery through different microincisions and standard 2.75mm phacoemulsification. XXIX Congress of the ESCRS, Wiedeń, Austria, 17-21 września 2011.

 • Kiszewska-Szyszow Joanna, Zdzieszyński Marcin, Wilczyński Michał, Klimczak Ewa, Kazimierak Piotr, Korelacja między wynikami pomiarów GDx i automatycznej perymetrii u chorych na jaskrę (JPOK), VII Sympozjum Jaskry, Wrocław, 26-28 maja 2011.

 • Wilczyński Michał, Leki Steroidowe i niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) stosowane miejscowo - farmakologia, zastosowania kliniczne. Międzynarodowe Sympozjum Postępy w Diagnostyce i Terapii Schorzeń Rogówki, Wisła, 10-12 marca 2011.

 • Juszczyk Joanna, Jablonska-Seidel Katarzyna, Wilczynski Michal, Palenga-Pydyn Dorota, Omulecki Wojciech, The persistent pupillary membrane - case report, 15-th ESCRS Winter Meeting, Istanbul, Turcja, 18-20 luty 2011.

 • Omulecki W., Wilczyński M., Supady E., Pałenga_Pydyn D., Synder A. Koaksjalna fakoemulsyfikacja przez mikrocięcie (C-MICS) - istotny krok w rozwoju chirurgii zaćmy. Case Reports Conference Network Ophthalmology, Warszawa, 12-13 listopada 2010.

 • Omulecka Maria, Biesiadzka Marta, Wilczyński Michał, Megalocorneas: a case report of a patient who underwent cataract surgery. XXVIII Congress of the ESCRS, Paryż, Francja, 4-8 września 2010.

 • Supady Ewa, Wilczynski Michal, Wierzchowski Tomasz, Synder Aleksandra, Omulecki Wojciech: Evaluation of early uncorrected visual acuity after coaxial microincision cataract surgery (C-MICS) with intraocular lens implantation, XXVIII Congress of the ESCRS, Paryż, Francja, 4-8 września 2010.

 • Wilczyński Michał, Bartela Joanna, Synder Aleksandra, Omulecki Wojciech, Porównanie pomiarów wewnętrznej średnicy przedniej komory w ultrabiomikroskopii z pomiarem WTW (WHITE–TO–WHITE) wykonanym na cyfrowej fotografii gałki ocznej w oczach bezsoczewkowych, XLIII Zjazd Okulistów Polskich, Warszawa, 10-13 czerwca 2010.

 • Omulecka Maria, Biesiadzka Marta, Wilczyński Michał, Rogówki olbrzymie - opis pacjenta leczonego operacyjnie z powodu zaćmy, XLIII Zjazd Okulistów Polskich, Warszawa, 10-13 czerwca 2010.

 • Wilczyński Michał, Supady Ewa, Loba Piotr, Pałenga-Pydyn Dorota , Synder Aleksandra, Omulecki Wojciech, Porównanie astygmatyzmu indukowanego chirurgicznie po koaksjalnej fakoemulsyfikacji przez mikrocięcie o szerokości 1,8 mm oraz po standardowej fakoemulsyfikacji przez cięcie o szerokości 2,75 mm, XLIII Zjazd Okulistów Polskich, Warszawa, 10-13 czerwca 2010.

 • Supady Ewa , Wilczyński Michał , Loba Piotr, Synder Aleksandra, Omulecki Wojciech, Wyniki koaksjalnej fakoemulsyfikacji zaćmy przez mikrocięcie w twardych zaćmach, XLIII Zjazd Okulistów Polskich, Warszawa, 10-13 czerwca 2010.

 • Wilczyński Michał, Postępowanie u chorych z ciałem obcym wewnątrzgałkowym, VI Łódzkie Forum Okulistyczne, 14-15 maja 2010.

 • Supady Ewa, Wilczynski Michal, Loba Piotr, Synder Aleksandra, Palenga-Pydyn Dorota, Omulecki Wojciech. Ocena wyników koaksjalnej fakoemulsyfikacji zacmy przez mikrocięcie 1,8mm w twardych zacmach. Zebranie naukowe Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Łódź, 27 listopad 2009.

 • Wilczynski Michal, Supady Ewa, Loba Piotr, Synder Aleksandra, Palenga-Pydyn Dorota, Omulecki Wojciech. Porównanie astygmatyzmu indukowanego chirurgicznie po koaksjalnej fakoemulsyfikacji zacmy przez mikrocięcie 1,8mm oraz po standardowej fakoemulsyfikacji zacmy przez cięcie 2,75mm. Zebranie naukowe Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Łódź, 27 listopad 2009.

 • Wilczynski M., Bartela J., Synder A., Omulecki W.: Comparison of anterior chamber diameter measured with ultrabiomicroscopy with white-to-white distance measured using digital photography in aphakic eyes, XXVII Congress of the ESCRS, Barcelona, Hiszpania, 12-16 wrzesień 2009.

 • Supady E., Wilczynski M., Loba P., Synder A., Omulecki W.: Results of coaxial microincision phacoemulsification na mature cataracts, XXVII Congress of the ESCRS, Barcelona, Hiszpania, 12-16 wrzesień 2009.

 • Wilczynski M., Supady E., Loba P., Synder A., Pałenga-Pydyn D., Omulecki W., Comparison of surgically induced astigmatism after 1.8mm coaxial microincision phacoemulsification and standard 2.75mm phacoemulsification, 13th ESCRS Winter Meeting, Rzym, Włochy, 6-8 Luty 2009.

 • Omulecki W., Wilczyński M., Supady E., Loba P., Synder A., Pałenga-Pydyn D.: Wyniki czynnościowe koaksjalnej fakoemulsyfikacji zacmy przez mikrocięcie, IX Międzynarodowe Sympozjum Sekcji Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej Polskiego Towarzystwa okulistycznego, Warszawa, 25-27 września 2008.

 • Wilczyński M., Supady E., Loba P., Synder A., Omulecki W.: Porównanie astygmatyzmu indukowanego chirurgicznie po koaksjalnej fakoemulsyfikacji przez mikrocięcie i po bimanualnej fakoemulsyfikacji przez mikrocięcie, IX Międzynarodowe Sympozjum Sekcji Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej Polskiego Towarzystwa okulistycznego, Warszawa, 25-27 września 2008.

 • Wilczyński M., Supady E., Loba P., Synder A., Omulecki W.: Porównanie utraty komórek śródbłonka rogówki po koaksjalnej fakoemulsyfikacji przez mikrocięcie i po bimanualnej fakoemulsyfikacji przez mikrocięcie. IX Międzynarodowe Sympozjum Sekcji Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej Polskiego Towarzystwa okulistycznego, Warszawa, 25-27 września 2008.

 • Omulecki W., Wilczynski M., Supady E., Loba P., Synder A., Palenga-Pydyn D.: Functional results of coaxial microincision phacoemulsification. XXVI Congress of the ESCRS, Berlin, Niemcy, 13-17 września 2008.

 • Wilczynski M., Supady E., Loba P., Synder A., Omulecki W.: Comparison of surgically induced astigmatism after coaxial microincision phacoemulsification and bimanual microincision phacoemulsification. XXVI Congress of the ESCRS, Berlin, Niemcy, 13-17 września 2008.

 • Wilczynski M., Supady E., Loba P., Synder A., Omulecki W.: Evaluation of corneal endothelial cell loss in bimanual microincision cataract surgery in comparison with coaxial microincision cataract surgery. XXVI Congress of the ESCRS, Berlin, Niemcy, 13-17 września 2008.

 • Wilczynski M., Podstawy patogenezy retinopatii cukrzycowej, V Łódzkie Forum Okulistyczne, Łódź, 9-10 maja 2008.

 • Omulecki W., Bartela J., Synder A., Wilczynski M., Nowa zwijalna wewnatrzgałkowa soczewka przedniokomorowa - wstępne badanie kliniczne, Zebranie naukowe Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Łódź, 28 września 2007.

 • Omulecki W., Bartela J., Synder A., Wilczynski M., New foldable anterior chamber intraocular lens in aphakic eyes – initial clinical study, XXV Congress of the ESCRS, Sztokholm, Szwecja, 8-12 wrzesień 2007

 • Wilczyński M., Lewkowicz P., Głowacka E., Omulecki W.: Interleukins IL-1b, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, TNF-a and Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) in the vitreous and serum of patients with proliferative diabetic retinopathy. SOE Congress, Wiedeń (Austria), 09-12 czerwca 2007.

 • Wilczyński M., Lewkowicz P., Głowacka E., Omulecki W.: Stężenia interleukin IL-1b, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, TNF-a oraz VEGF w ciele szklistym i surowicy krwi obwodowej u chorych z proliferacyjną retinopatią cukrzycową, powstałą jako powikłanie cukrzycy typu 2. XXVIII Sympozjon Retinologiczny, Poznań, 12-14 kwiecień 2007.

 • Wilczyński M.: Stężenia wybranych czynników w ciele szklistym i surowicy krwi obwodowej u chorych z proliferacyjną retinopatią cukrzycową, powstałą jako powikłanie cukrzycy typu 2. Zebranie naukowe Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Łódź, 20 października 2006.

 • Wilczyńska O., Wilczyński M., Bilińska E., Synder A., Omulecki W.: Niezborność indukowana chirurgicznie po fakoemulsyfikacji zaćmy z zastosowaniem różnych cięć operacyjnych. VII Sympozjum Sekcji Wszczepów Wewnątrzgałkowych i Chirurgii Refrakcyjnej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Łódź, 5-7 października 2006

 • Omulecki W., Bartela J., Synder A., Wilczyński M.: Zastosowanie nowej zwijalnej wewnątrzgałkowej soczewki przedniokomorowej - doniesienie wstępne. VII Sympozjum Sekcji Wszczepów Wewnątrzgałkowych i Chirurgii Refrakcyjnej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Łódź, 5-7 października 2006

 • Wilczyński M., Wilczyńska O., Omulecki W.: Analiza przyczyn eksplantacji soczewek wewnątrzgałkowych w materiale Kliniki Chorób Oczu U.M. w Łodzi, VII Sympozjum Sekcji Wszczepów Wewnątrzgałkowych i Chirurgii Refrakcyjnej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Łódź, 5-7 października 2006

 • Wilczyński M., Bartela J., Konarska S., Omulecki W.: Ocena ostrości wzroku, poczucia kontrastu i aberracji sferycznych w oczach pseudofakijnych z asferyczną soczewką wewnątrzgałkową AcrySof IQ, VII Sympozjum Sekcji Wszczepów Wewnątrzgałkowych i Chirurgii Refrakcyjnej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Łódź, 5-7 października 2006

 • Wilczyński M., Bartela J., Konarska S., Omulecki W.: Ocena ostrości wzroku, poczucia kontrastu i aberracji sferycznych w oczach pseudofakijnych z asferyczną soczewką wewnątrzgałkową Adapt AO, VII Sympozjum Sekcji Wszczepów Wewnątrzgałkowych i Chirurgii Refrakcyjnej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Łódź, 5-7 października 2006

 • Wilczynska O., Wilczynski M., Bilinska E., Synder A., Omulecki W.: Surgically induced astigmatism after small incision and microincision phacoemulsification. XXIV Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons, Londyn, Wielka Brytania, 07-13 wrzesień 2006

 • Wilczynski M., Wilczynska O., Synder A., Omulecki W.: Incidence and functional outcomes of phacoemulsification complicated by posterior capsular rupture. XXIV Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons, Londyn, Wielka Brytania, 07-13 wrzesień 2006

 • Wilczyńska O., Wilczyński M., Omulecka M., Synder A., Omulecki W.: Pomiary nieskorygowanej ostrości wzroku we wczesnym okresie pooperacyjnym w ocenie wyników czynnościowych współczesnej chirurgii zaćmy. VIII Sympozjum Sekcji Ergoftalmologii PTO i XI Sympozjum Sekcji Zapobiegania Ślepocie i Rehabilitacji Słabowidzących PTO, Lublin, 01-03 czerwiec 2006

 • Wilczyński M., Wilczyńska O., Synder A., Omulecki W.: Ocena wyników wszczepienia soczewki wewnątrzgałkowej do bruzdy ciała rzęskowego podczas fakoemulsyfikacji powikłanej śródoperacyjnym pęknięciem tylnej torby soczewki. VIII Sympozjum Sekcji Ergoftalmologii PTO i XI Sympozjum Sekcji Zapobiegania Ślepocie i Rehabilitacji Słabowidzących PTO, Lublin, 01-03 czerwiec 2006

 • Wilczyńska O., Wilczyński M., Omulecka M., Synder A., Omulecki W.: Is early uncorrected visual acuity an appropriate method of evaluating visual outcome after modern cataract surgery? XXIII Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons, Lizbona, Portugalia, 10-14 wrzesień 2005

 • Wilczyński M., Omulecki W., Wilczynska O.: Results of combined phacoemulsification, intraocular lens implantation and pars plana vitrectomy for coexisting cataract and severe proliferative diabetic retinopathy. XXIII Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons, Lizbona, Portugalia, 10-14 wrzesień 2005

 • Wilczyński M., Drobniewski I., Synder A., Omulecki W.: Evaluation of corneal endothelial cell loss in bimanual microincision cataract surgery in comparison with standard bimanual phacoemulsification. XXIII Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons, Lizbona, Portugalia, 10-14 wrzesień 2005

 • Wilczyński M., Dzięgielewski K.: Wyniki fotokoagulacji laserowej u chorych z retinopatią cukrzycową powstałą na tle cukrzycy typu II. X Jubileuszowe Sympozjum Sekcji Zapobiegania Ślepocie i Rehabilitacji Słabowidzących, VII Sympozjum Sekcji Ergoftalmologii Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Warszawa, 05-06 listopad 2004

 • Wilczyński M., Dzięgielewski K.: Ocena stanu narządu wzroku u chorych z cukrzycą typu II. X Jubileuszowe Sympozjum Sekcji Zapobiegania Ślepocie i Rehabilitacji Słabowidzących, VII Sympozjum Sekcji Ergoftalmologii Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Warszawa, 05-06 listopad 2004

 • Latecka-Krajewska B., Wilczyński M., Grymin H., Wilczyńska O., Synder A., Omulecki W.: Ocena powikłań śródoperacyjnych i wczesnych powikłań pooperacyjnych fakoemulsyfikacji zaćmy - badanie 1000 przypadków. Zebranie naukowe Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Łódź, 15 październik 2004

 • Wilczyński M., Pikulski Z., Dzięgielewski K., Omulecki W.: Evaluation of results of combined pars plana vitrectomy and cataract removal, XXII Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons, Paryż, 18-22 wrzesień 2004

 • Wilczyński M., Omulecki W., Gerkowicz M.: Pars Plana Vitrectomy, Phacofragmentation and Transscleral Intraocular Lens Fixation for the Management of Bilateral Ectopia Lentis et Pupillae Syndrome. XXII Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons, Paryż, 18-22 wrzesień 2004

 • Omulecki W., Wilczyński M.: Minimising the incision in cataract surgery - a continuous challenge. VII Międzynarodowe Sympozjum Sekcji Wszczepów Wewnątrzgałkowych i Chirurgii Refrakcyjnej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Warszawa, 10-11 wrzesień 2004

 • Latecka-Krajewska B., Wilczyński M., Grymin H., Wilczyńska O., Synder A., Omulecki W.: Ocena powikłań śródoperacyjnych i wczesnych powikłań pooperacyjnych fakoemulsyfikacji zaćmy - badanie 1000 przypadków. VII Międzynarodowe Sympozjum Sekcji Wszczepów Wewnątrzgałkowych i Chirurgii Refrakcyjnej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Warszawa, 10-11 wrzesień 2004

 • Grymin H., Wilczyński M., Latecka-Krajewska B., Wilczyńska O., Synder A., Omulecki W.: Ocena wczesnych wyników czynnościowych zabiegów fakoemulsyfikacji zaćmy - badanie 1000 przypadków. VII Międzynarodowe Sympozjum Sekcji Wszczepów Wewnątrzgałkowych i Chirurgii Refrakcyjnej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Warszawa, 10-11 wrzesień 2004

 • Wilczyński M., Pikulski Z., Dzięgielewski K., Omulecki W.: Ocena wyników zabiegów witrektomii przez pars plana z jednoczesnym usunięciem zaćmy, VII Międzynarodowe Sympozjum Sekcji Wszczepów Wewnątrzgałkowych i Chirurgii Refrakcyjnej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Warszawa, 10-11 wrzesień 2004

 • Wilczyński M., Omulecki W., Gerkowicz M.: Witrektomia przez pars plana, fakofragmentacja i fiksacja twardówkowa soczewki wewnątrzgałkowej w leczeniu zespołu obustronnej ektopii soczewki i źrenicy. VII Międzynarodowe Sympozjum Sekcji Wszczepów Wewnątrzgałkowych i Chirurgii Refrakcyjnej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Warszawa, 10-11 wrzesień 2004

 • Wilczyński M., Omulecki W.: Nabyta różnobarwność tęczówki (Heterochromia Iridum) jako powikłanie tępego urazu gałki ocznej - opis przypadku. XLI Ogólnopolski Zjazd PTO - Sympozjum Diagnostyki Laboratoryjnej, Gdańsk, 16-19 czerwiec 2004

 • Wilczyński M., Dzięgielewski K.: Ocena stanu narządu wzroku u chorych z cukrzycą typu II. XLI Ogólnopolski Zjazd PTO - Sympozjum Diagnostyki Laboratoryjnej, Gdańsk, 16-19 czerwiec 2004.

 • Wilczyński M., Omulecki W., Gerkowicz M.: Witrektomia przez część płaską ciała rzęskowego, fakofragmentacja i fiksacja transskleralna soczewki wewnątrzgałkowej w leczeniu zespołu obustronnej ektopii soczewki i źrenicy - opis przypadku. Zebranie naukowe Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Łódź, 14 maja 2004.

 • Wilczyński M., Omulecki W.: Nabyta różnobarwność tęczówki (Heterochromia Iridum) jako powikłanie tępego urazu gałki ocznej - opis przypadku. Zebranie naukowe Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Łódź, 14 maja 2004.

 • Wilczyński M.: Stan narządu wzroku u chorych ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 2 a wybrane parametry badań klinicznych i biochemicznych. XL Ogólnopolska Konferencja Studenckich Towarzystw Naukowych i Młodych Lekarzy w Łodzi, Łódź, 10-11 maja 2002

 • Wilczyński M.: Wyniki fotokoagulacji laserowej u chorych z retinopatią cukrzycową powstałą na tle cukrzycy typu II leczonych w Wojewódzkim Ośrodku Diabetologii i Chorób Metabolicznych w Łodzi. XXX Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Studenckich Towarzystw Naukowych Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, Łódź, 17-18 maja 2001.

 • Wilczyński M.: Wyniki fotokoagulacji laserowej u chorych z retinopatią cukrzycową powstałą na tle cukrzycy typu II leczonych w Wojewódzkim Ośrodku Diabetologii i Chorób Metabolicznych w Łodzi (praca zdobyła wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Chorób Metabolicznych). XXXIX Ogólnopolska Konferencja Studenckich Towarzystw Naukowych i Młodych Lekarzy w Łodzi, Łódź, 11-12 maja 2001

 • Wilczyński M.: Ocena stanu narządu wzroku u chorych z cukrzycą leczonych w Wojewódzkim Ośrodku Diabetologii i Chorób Metabolicznych w Łodzi (praca otrzymała III nagrodę w sesji interdyscyplinarnej). V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów Medycyny i Młodych Lekarzy we Wrocławiu, Wrocław, 13-14 październik 2000.

 • Wilczyński M.: Ocena stanu narządu wzroku u chorych z cukrzycą leczonych w Wojewódzkim Ośrodku Diabetologii i Chorób Metabolicznych w Łodzi. Poznański Kongres Studentów Medycyny, Poznań, 28-29 maja 2000.

 • Wilczyński M.: Ocena stanu narządu wzroku u chorych z cukrzycą leczonych w Wojewódzkim Ośrodku Diabetologii i Chorób Metabolicznych w Łodzi (praca zdobyła II nagrodę w sesji prac klinicznych). XXXVIII Ogólnopolska Konferencja Studenckiego Towarzystwa Naukowego w Łodzi, Łódź, 2000.