Brałem udział w następujących okulistycznych konferencjach naukowych:

 

- 2011 - XXIX Congress of the ESCRS, Wiedeń, Austria.

- 2011 - X Międzynarodowe Sympozjum Sekcji Chirurgii Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej PTO, Łódź

- 2011 - Międzynarodowe Sympozjum Postępy w Diagnostyce i Terapii Schorzeń Rogówki, Wisła

- 2011 - Zebrania naukowe Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Okulistycznego

- 2011 - Case Reports in Ophthalmology, Warszawa

- 2011 - American Academy of Ophthalmology, Orlando, USA

- 2010 - XXVIII Congress of the ESCRS, Paryż, Francja

- 2010 - Wyniki koaksjalnej fakoemulsyfikacji zaćmy przez mikrocięcie w twardych zaćmach, XLIII Zjazd Okulistów Polskich, Warszawa

- 2010 - VI Łódzkie Forum Okulistyczne

- 2010 - Case Reports Conference Network Ophthalmology, Warszawa

- 2010 - Zebrania naukowe Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Okulistycznego

- 2010 - ESCRS Winter Meeting, Budapeszt

- 2009 - XXVII Congress of the ESCRS, Barcelona, Hiszpania

- 2009 - 13th ESCRS Winter Meeting, Rzym, Włochy

- 2009 - Zebrania naukowe Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Okulistycznego

- 2008 - XXVI Congress of the ESCRS, Berlin, Niemcy

- 2008 - V Łódzkie Forum Okulistyczne, Łódź

- 2008 - IX Międzynarodowe Sympozjum Sekcji Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej Polskiego Towarzystwa okulistycznego, Warszawa

- 2008 - Zebrania naukowe Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Okulistycznego

- 2008 - Konferencja “Nowoczesna Chirurgia Zaćmy” w Łodzi

- 2007 - XXVIII Sympozjon Retinologiczny, Poznań

- 2007 - SOE Congress, Wiedeń, Austria

- 2007 - Zebrania naukowe Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Okulistycznego

- 2006 - XXIV Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons, Londyn, Wielka Brytania

- 2006 - VIII Sympozjum Sekcji Ergoftalmologii PTO i XI Sympozjum Sekcji Zapobiegania Ślepocie i Rehabilitacji Słabowidzących PTO, Lublin

- 2006 - VII Sympozjum Sekcji Wszczepów Wewnątrzgałkowych i Chirurgii Refrakcyjnej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Łódź

- 2006 - Zebrania naukowe Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Okulistycznego

- 2005 - XXIII Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons, Lizbona, Portugalia

- 2005 - Zebrania naukowe Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Okulistycznego

- 2005 - Sympozjum “Nowe trendy w rekonstrukcji przedniego odcinka”, Warszawa

- 2005 - Konferencja “Nowoczesna Chirurgia Zaćmy” w Łodzi

- 2004 - XLI Ogólnopolski Zjazd PTO - Sympozjum Diagnostyki Laboratoryjnej, Gdańsk

- 2004 - X Jubileuszowe Sympozjum Sekcji Zapobiegania Ślepocie i Rehabilitacji Słabowidzących, VII Sympozjum Sekcji Ergoftalmologii Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Warszawa

- 2004 - XXII Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons, Paryż

- 2004 - VII Międzynarodowe Sympozjum Sekcji Wszczepów Wewnątrzgałkowych i Chirurgii Refrakcyjnej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Warszawa

- 2003 - Zebrania naukowe Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Okulistycznego

- 2002 - Łódzkie Forum Okulistyczne

- 2002 - XL Ogólnopolska Konferencja Studenckich Towarzystw Naukowych i Młodych Lekarzy w Łodzi

- 2001 - XXXIX Ogólnopolska Konferencja Studenckich Towarzystw Naukowych i Młodych Lekarzy w Łodzi, Łódź

- 2000 - XXXVIII Ogólnopolska Konferencja Studenckiego Towarzystwa Naukowego w Łodzi

- 2000 - V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów Medycyny i Młodych Lekarzy we Wrocławiu, Wrocław

- 2000 - Poznański Kongres Studentów Medycyny, Poznań.